Fons Especials

circol1

 
 

Círcol literari de Vic

L’any 1860 un grup de 55 persones que representaven els diversos estaments socials de la ciutat funden el Círcol literari de Vic amb l’objectiu de proporcionar als socis en els seves hores de lleure espais dignes i profitosos, procurar el bé general de la ciutat i treballar per enlairar el bé cultural dels ciutadans.

El Círcol va acollir moltes activitats culturals i acadèmiques i la seva col·lecció de peces d’art va ser la base del que avui és el Museu Episcopal de Vic.

Els socis del Círcol literari de Vic van cedir llibres i revistes de la seva propietat per crear una nodrida biblioteca que va arribar a tenir 7000 volums. Jaume Balmes va cedir un exemplar de totes les obres que va editar i el mateix van fer altres socis i simpatitzants de l’entitat.

Dels volums de la biblioteca cal destacar la col·lecció gairebé completa del Diari de Barcelona i un gran nombre de diaris i revistes locals: La Veu del Montserrat (dirigida pel canonge Collell), El Ausetano, El Ausonense, El Eco de la montaña, El Pueblo vicense, etc.

circol6

Altres com les primeres edicions d’obres de Jacint Verdaguer amb dedicatòria autògrafa del poeta, uns fragments del manuscrit de La Passió, Desgracias de Vic o Breve historia de las que causó el Meder en la madrugada del 8 d’octubre de 1863 de Francesc d’Assís Aguilar i J. Salarich (1863), El Archivo Municipal de Vic de J. Serra i Campdelacreu (1879), etc., així com nombrosos llibres de medicina, i molts volums d’història i teologia impresos als segles XVI i XVII.

El seu bibliotecari, Josep Serra i Campdelacreu, arxiver de Vic, va ser l’ànima de la biblioteca.

L’any 1867 es va crear l’Esbart de Vic, un grup de poetes que es reunien en les esbartades celebrades a la Font del Desmai per llegir poesia, entre els quals trobem Jaume Collell, Josep Serra i Campdelacreu, Martí Genís i Aguilar, Jacint Verdaguer, etc.

A partir d’aquesta data s’estableix una col·laboració bastant assídua dels joves de l’Esbart a les Acadèmies del Círcol.

Molts anys després de la dissolució de la societat, a l’any 1930, una part de la biblioteca del Círcol Literari de Vic es va cedir en dipòsit a la Biblioteca Jaume Balmes (antecessora de la Biblioteca Joan Triadú) i la resta es va cedir a la Biblioteca Episcopal (els incunables i documents de més valor).

Actualment estan catalogats 2.563 documents que ja estan integrats en el catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.

 

 

Fons Jacint Verdaguer

verdaguer2Aquest fons especial de la Biblioteca Joan Triadú de Vic està format per obres de Jacint Verdaguer i per documents sobre el poeta de Folgueroles.

Els documents estan ubicats a la secció de la Col·lecció Local de la Biblioteca.

 

Més informació a la pàgina web:

Verdaguer3

 
 

jt2Fons Joan Triadú

Fons especial format per llibres escrits per Joan Triadú  i documents que tracten sobre la seva vida i obra.