Memòria

 

La present memòria pretén descriure l’activitat de la Biblioteca Joan Triadú al llarg de l’any 2017, valorar els resultats obtinguts, conèixer quins aspectes s’han de millorar i plantejar noves propostes de funcionament.